KORPORATİV MAİL SAYT 1 İLLİK TEXNİKİ DƏSTƏK VƏ HOSTİNG XİDMƏTİ 1600 AZN YOX 50% ENDİRİM İLƏ

CƏMİ 800 AZN

Border Down-arrow
icon

Tələblərin toplanması və texniki tapşırıq hazırlanması

Border Down-arrow
icon

Dizayn əsasında HTML maketlərin hazırlanması

Border Down-arrow
icon

Məlumatların sayta yığılması və təsdiqi

Border Arrow
icon

Prototiplər və dizayn hazırlanması

Border Arrow
icon

Kodlaşdırma və admin panelin hazırlanması

Border
icon

Saytın texniki tapşırıq əsasında təhvili

img-fluid
icon

Tələblərin toplanması və texniki tapşırıq hazırlanması

img-fluid
icon

Prototiplər və dizayn hazırlanması

img-fluid
icon

Dizayn əsasında HTML maketlərin hazırlanması

img-fluid
icon

Kodlaşdırma və admin panelin hazırlanması

img-fluid
icon

Məlumatların sayta yığılması və təsdiqi

img-fluid
icon

Saytın texniki tapşırıq əsasında təhvili

polygon
Interview

TƏLƏBLƏRİN TOPLANMASI VƏ TEXNIKI TAPŞIRIĞIN HAZIRLANMASI

Sifarişçi tərəfindən verilən tapşırıqların qeyd edilməsi, Texniki Tələb formasına gətirilməsi, Sifarişçi və İcraçının eyni müstəvidə olması üçün ən əsas şərtdir. Bir çox layilərin uğursuzluğunun başlıca səbəbi, tərəflərin bir biri ilə müzakirəsi zamanı layihənin vacib nöqtələrinin icraçı və sifarişçi üçün fərqli olmasıdır.
Yalnız Texniki Tapşırıq üçün Sorğu forması.

polygon
Prototiplər

PROTOTİPLƏR VƏ DİZAYN HAZIRLANMASI

Texniki Tapşırıq əsasında Müştərinin istəyinə uyğun olaraq hazır şablon yaxud müştəri istəkləri əsasında sayt unikal dizayn edilərək, Figma.com üzərindən müştəriyə online şəkildə təqdim olunur. Bu mərhələdə müştəri saytı hərəkətsiz formada görərək təsdiq edir.
Yalnız Prototiplərin hazırlanması və Dizayn hazırlanması üçün Sorğu forması.

polygon
html

DİZAYN ƏSASINDA HTML MAKETLƏRİN HAZIRLANMASI

Müştərinin təsdiqindən sonra növbəti mərhələdə sayt veb səhifə formasına çevrilərək, müştərinin təqdim etdiyi ilkin məlumatlar ilə təqdimat keçirilir. Hazır dizaynınızın olduğu halda.
Yalnız HTML maketlərin hazırlanması üçün Sorğu forması.

polygon
coding

KODLAŞDIRMA VƏ ADMİN PANELİN HAZIRLANMASI

Təqdim edilən dizaynın dinamik klik ediləbilən versiyası müştəri tərəfindən təsdiqləndikdən sonra. Admin paneldə göstərilən veb maketlər proqramlaşdırma dili olan Python kodlarla birlikdə veb Serverə yüklənir, məlumatlar bazasına inteqrasiya edilir. Müştərinin admin panellə bağlı sualları cavablandırılır.
Yalnız kodlaşdırma və admin panelin qoşulması üçün Sorğu forması.

polygon
data

Məlumatların sayta yığılması və təsdiqi

Bu mərhələdə məlumatların mövcud olması yaxud hazırlanmasından asılı olaraq, Texniki tələblər toplanarkən, müştəriyə hansı məlumatların lazım olduğu barədə məlumat bildirilir. Məlumatın doldurulması üçün formalar təqdim edilir.
Yalnız Məlumatların sayta yığılması üçün Sorğu forması.

polygon
Clipboard

SAYTI TEXNİKİ TAPŞIRIQ ƏSASINDA TƏHVİLİ

Bu addımda yazılmış Texniki Tapşırıq layihənin təhvil təslim sənədi olaraq, yaranan sualları və layihədə razılaşdırılmış funksionallaqları əhatə edir. Əgər yazılı Texniki tələbləriniz mövcuddursa biz təhvil təslim prosesinə nəzarət edə bilərik.
Yalnız Texniki Tapşırıq əsasında təhvil üçün Sorğu forması.

HAZIRLADIĞIMIZ SAYT NÜMUNƏLƏRİ

SAYT HAZIRLANMASI HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT

Ətraflı məlumat almaq üçün sorğu forması: